صدراعظم آلمان شهادت سید ابراهیم رئیسی را تسلیت گفت

صدراعظم آلمان هم با ارسال پیامی به محمد مخبر، شهادت سید ابراهیم رئیسی را تسلیت گفت.

صدراعظم آلمان شهادت سید ابراهیم رئیسی را تسلیت گفت