فیلم| افتتاح خانه تکواندو بیجار با حضور هادی ساعی

فیلم| افتتاح خانه تکواندو بیجار با حضور هادی ساعی

فیلم| افتتاح خانه تکواندو بیجار با حضور هادی ساعی