پیام ظریف به مردم: ایران منتظر شماست /‏تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید…

وزیرخارجه دولت روحانی با انتشار توئیتی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد.

پیام ظریف به مردم: ایران منتظر شماست /‏تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید...

به گزارش باران تئاتر، محمدجواد ظریف در توئیتی نوشت:

روز جمعه ایران منتظر شماست

خودداری از شرکت در انتخابات به دلیل نارضایتی، منحصر به ایران ما نیست. اما در هیچ جای حهان به نتیجه مطلوب نرسیده، تا جایی که ضرب المثلی ساخته‌اند که می‌گوید:

‏«حاکمان بد توسط مردمان خوبی انتخاب می‌شوند که رأی نمی‌دهند.»

‏برای نسل‌های آینده، برای محیط زیست‌ پاک‌تر، برای توسعه کشور و رفاه شهروندان، ‏برای زنان ایران، برای جوانان ایران، برای سربلندی ایران ‏جمعه همراه هم رأی خواهیم داد

‏تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید ‏تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز

2727